Сайт находится в стадии разработки

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы

Тіл білімі институты

Тұлға

2017-01-20

Момынова Бағдан Қатайқызы

Тіл мәдениеті бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы, профессор. 

Б.Момынова 1957 жылы туған, ұлты – қазақ. 1974-1979 жылдары Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің филология факультетін, 1989-1993 жылдары осы университеттің күндізгі бөлім аспирантурасын бітірген. Жалпы еңбек стажы – 37 жыл, ғылыми-педагогикалық стажы – 30 жыл.

Проф. Б.Момынова «Қазақ әдеби тілінің тарихы», «Қазіргі қазақ тілі. Морфология» іргелі пәндерін (бакалавр үшін), «Тілдегі парадигматикалық және синтагматикалық қатынастар», «ХХ-ХХІ ғасырлар тоғысындағы белсенді тілдік үдерістер», «Газет лексикасы» (магистрлер үшін), сондай-ақ «Морфологияның қиын мәселелері», «ХХІ ғасыр басындағы қазақ әдеби тілі», т.б. элективті курстары бойынша дәріс оқып, семинар сабақтарын жүргізеді. 1993 жылы кандидаттық, 1999 жылы докторлық диссертациясын қорғады, 2001 жылы профессор атағын алды, 14 кандидаттық диссертациялық жұмыстың ғылыми  жетекшісі.

1997 ж. «Қазақ тілі тарихи грамматикасы»  оқу бағдарламасын, 1998 жылы «Қазақ» газетіндегі қоғамдық-саяси лексика» оқу құралын, 1999 ж. «Газет лексикасы: жүйесі мен құрылымы» монографиясын, 2001 ж. «Қазақ әдеби тілі тарихын зертеу жүйесі» оқу құралын, 2005 ж. «Қазақ тіліндегі қоғамдық-саяси лексика» монографиясын, 2006 жылы «Қазақ тіліндегі ым-ишараттың орысша-қазақша түсіндірме сөздігін», 2006 ж. «Қазақ әдеби тілінің тарихы» оқу құралын, 2007 ж. «Қазақ тілінің морфологиясы. Есімдер» оқу құралын, 2008 ж. «Шәкәрім поэзиясының тілі» монографиясын, 2009 ж. «Тілдегі жаңа бағыттар мен типтік қатынастар» оқу құралын және осы жылдарда бірнеше сөздіктер мен типтік бағдарламаларды жарыққа шығарды, 200-ге жуық ғылыми мақаланың, әр жылдардағы ЖОО мемлекеттік оқу стандарттары мен РhD стандарты авторларының  бірі.

Б.Момынова 2000-2003 жылдары ҚазҰУ-да факультет деканының оқу ісі жөніндегі орынбасары, университет ғылыми кеңесінің мүшесі болды. 2005 жылдан ҚР Үкіметі жанындағы Мемлекеттік терминологиялық комитеттің және «Терминологиялық Хабаршы» журналының редакция мүшесі. 2010 жылдан Д 14А.01.23 диссертациялық кеңес төрағасының орынбасары. Гранада, Стамбул, Москва, Пекин, Новгород, Суздаль, Омск, Қазанда өткен  халықаралық ғылыми-теориялық конференцияларға қатысты.

2005 жылғы Ш.Уәлиханов атындағы сыйлықтың, 2007 жылғы ЖОО-ның үздік оқытушысы грантының иегері. Мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша 15 томдық «Қазақ әдеби тілінің түсіндірме сөздігін» құрастырушылардың бірі. 2007 ж. ҚР БжҒМ жариялаған гранттық топтың және «АДЖИП» ККО-ның грантымен жұмыс істейтін топтың ғылыми жетекшісі. 2008-2015 жж. ҚХР Пекин Орталық Ұлттар университеті қазақ тілі мен әдебиеті факультетінің шақыруымен іссапарда болып, дәрістер оқыды.

Басқа тараулары