ВЕБИНАРЛАР

«Шәкәрім және Абай: тілдік параллельдер» БАҒДАН МОМЫНОВА


«Тілдік реформа: Жерге қатысты тыйымдардың діни танымдық қыры»


Ә.ЖҮНІСБЕК «Қазақ тілі дыбыстарының артикуляция-акустикалық талданымы»


«ЕСКІШЕ ОҚУ» мен ЖАҢАША БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: СӘЙКЕСТІКТЕР МЕН ҚАЙШЫЛЫҚТАР


Ә.ЖҮНІСБЕК «Қазақ тілі дыбыстарының артикуляция-акустикалық талданымы»


ҚАРЛЫҒАШ АЙДАРБЕК, ТЕРМИНЖАСАМ ҮДЕРІСІНІҢ ШАРТТАРЫ


Терминологиядағы кірмелердің маңызы және оларды аудару немесе аудармау мәселелері


«Халықаралық терминдердің лингвистикалық мәртебесі» онлайн-конференциясы