Болашағы

Тіл мәдениеті бөлімінің алдағы стратегиялық жоспарында  бірнеше келелі мәселелер тұр. Оның бірі – латын  графикасына негізделген әліпби мен емле бойынша ортологиялық құралдарды әзірлеу.

Алдағы уақытта тіл ортологиясы бойынша бірқатар кешенді жұмыстарды атқару көзделеді:  

Латын әліпбиіне көшуге байланысты ортологиялық мәселелер төмендегідей   теориялық әрі практикалық мәселелерді қамтиды:

 – жазу нормаларын кодификациялайтын (заңдастыратын) «Орфографиялық  сөздіктің» академиялық сипаттағы және мектепке арналған орфографиялық сөздік түзу;

– жазу мәдениетін көтеретін ортологиялық құралдарды жасау: а) әртүрлі орфографиялық анықтағыштың жекелеген түрлері (сөздердің бірге не бөлек жазылуы, жалқы есімдердің жазылуы, кірме сөздердің жазылу тәртібі т.б.),  ә) пунктуациялық анықтағыш.

– тіл және сөз мәдениеті, стилистикаға байланысты теориялық және практикалық зерттеу жасау;  

– жаңа жазудың орфографиялық, графикалық нормасын тұрақтандыруда, латын графикасы бойынша көзшалым мен қолдағдыны қалыптастыруда әртүрлі электронды құралды шығару.  

– қазақ мәтіндерін (сөз, сөз тіркесі, мәнмәтін) тексеретін электронды «Сөзтексер» пилоттық жобасын дамыту және т.б.

0 Shares