ОНЛАЙН СЕМИНАРЛАР

Әміржанова Назира, лекция (с презентацией) (Сәтбаев университеті)


Әлімхан Жүнісбек, лекция (с презентацией) (Сәтбаев университеті)


Филология ғылымдарының докторы кандидаты Гүлжиһан КӨБДЕНОВА «Қыр баласының қырағы еңбегі (ХХ ғасыр басындағы алғашқы астрономиялық терминдердің қалыптасуы жайында)»


Грамматика бөлімінің меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы О.Жұбаева»Қазақ пунктуациясының ережелері»


Ә.ЖҮНІСБЕК «Қазақ тілі дыбыстарының артикуляция-акустикалық талданымы»


БОТАГӨЗ СҮЙЕРҚҰЛ «Тілдік реформа: Жерге қатысты тыйымдардың діни танымдық қыры»


БАҒДАН МОМЫНОВА «Шәкәрім және Абай: тілдік параллельдер»


БОТАГӨЗ СҮЙЕРҚҰЛ «ЕСКІШЕ ОҚУ» мен ЖАҢАША БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: СӘЙКЕСТІКТЕР МЕН ҚАЙШЫЛЫҚТАР


ӘЛІПБИДІҢ АЗАБЫ (Филология ғылымдарының докторы, профессор Әлімхан Жүнісбек)