ҒЫЛЫМИ ӨНІМДЕР

жинақ
2020-2023


Әлеуметтік лингвистика бөлімінің тұрақты тілтанымдық алаңы


атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция





ғылыми-тілтанымдық алаңының жинағы


Алматы: «Ел-шежіре» баспасы, 2022. – 320 бет.


атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы: ЖК «Асыл», 2022. – 268 бет.


атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы: ЖК «Асыл», 2022. – 400 бет.



(республикалық және халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдарының жинағы)


(халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары)




жауапты ред. А. Фазылжан, Г. Исаева. – Алматы: Everest, 2023. – 198 бет.

Жалпы ред. басқарған А.Фазылжан. – Алматы: ЖК «Асыл», 2022. – 492 б.

Жалпы ред. басқ.
А.М. Фазылжан – Алматы: Akadem kitap, 2023. – 517 б.



(ғылыми-практикалық дөңгелек үстел материалдарының жинағы)




(ғылыми-практикалық дөңгелек үстел материалдарының жинағы)


атты халықаралық ғылыми- теориялық конференция материалдары