ҒЫЛЫМИ КАДР ДАЙЫНДАУ

ТӘЛІМГЕРЛІК

Тәлімгерлік


PhD докторантураның білім беру бағдарламасы бойынша білім алушылар 2-семестрде педагогикалық практикадан, 4-семестрде ғылыми-зерттеу практикасынан өтеді. 2-курсты бітірген соң шетелдік ЖОО-да, ғылыми-зерттеу институттарында тағылымдамадан өтеді.

Магистратураның білім беру бағдарламасы бойынша магистранттар алғашқы оқу жылының 2-семестрінде педагогикалық практикадан, 3-семестрде ғылыми-зерттеу практикасынан өтеді.