ҒЫЛЫМИ ӨНІМДЕР

СӨЗДІКТЕР
BR05236377
ЛАТЫНГРАФИКАЛЫ ЖАҢА ҰЛТТЫҚ ӘЛІПБИ НЕГІЗІНДЕ ҚАЗАҚ ЖАЗУЫН ЖАҢҒЫРТУДЫҢ
ҒЫЛЫМИ-ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ БАЗАСЫН ӘЗІРЛЕУ АТТЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ-НЫСАНАЛЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

ТЕРМИНОЛОГИЯ ОРТАЛАҒЫ

Терминологиялық сөздіктер


ОНОМАСТИКА БӨЛІМІ

Ономастикалық сөздіктер