ҒЫЛЫМИ ӨНІМДЕР

МОНОГРАФИЯЛАР
ТЕРМИНОЛОГИЯ ОРТАЛАҒЫ

ФОНЕТИКА БӨЛІМІЭТНОЛИНГВИСТИКА БӨЛІМІОНОМАСТИКА БӨЛІМІТІЛ МӘДЕНИЕТІ БӨЛІМІ