ҒЫЛЫМИ-ТІЛТАНЫМДЫҚ АЛАҢДАР

АХМЕТ ОҚУЛАРЫ
2020, 2021 жинақтары туралы ақпарат

АХМЕТ ОҚУЛАРЫ – 2020
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты 2020 жылдан бастап тұрақты түрде жұмыс істейтін бірнеше тілтанымдық алаңды іске қосты. Соның ішінде отандық тұлғатану ғылымы, Ахмет Байтұрсынұлының мұраларын ғылыми, ғылыми-көпшілік аудиторияға насихаттау үшін маңыздысы – «Ахмет оқулары». «Ахмет оқулары» алаңының мақсаты отандық лингвистикалық ойды дамыта отырып, ұлттық тіл ғылымының негізін қалаушы, қазақ тілінің реформаторы, Алаш қозғалысының ғана емес, ХХ ғасыр басындағы барлық зиялы қауымның, бүгінгі қоғамымыздың, ұлтымыздың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлының мұрасын тануға, зерттеуге, қазіргі заманауи лигвстикалық бағыттар, әдістер тұрғысынан қарап, өзектілендіріп отыруға және ғылыми көпшілік қауымдастыққа насихаттауға арналады. «Ахмет оқулары – 2020» шараларының жинағында Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми-лингвистикалық шығармашылығын зерделеуге арналған дәрістер циклі мен Абайдың 175 жылдығына арналған «Абайдың сөздүниесі және мектеп өміріндегі Абай» атты кешенді ғылыми зерттеу нәтижелері ұсынылып отыр

АХМЕТ ОҚУЛАРЫ – 2021
Жинаққа Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Ахмет оқулары» атты тұрақты Тілтанымдық алаңы аясында 2021 жылы атқарған жұмысының нәтижесінде әзірленген халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары еніп отыр. Жинақ екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде Әлихан Бөкейханның тілдік тұлғасына арналған «Әлихан Бөкейханның тілдік тұлғасы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, екінші бөлімде «ХХІ ғасырдағы тілтанымдық білімдер контексіндегі тарихи фонетика» халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдарының мәтіні берілді. Материалдар Алашорда үкіметінің көсемі болған аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, жан-жақты энциклопедиялық білім иесі, ормантанушы, публицист, экономист, аудармашы ғалым болумен қатар қазақ тілінің дамуына да елеулі үлес қосқан ірі саяси тұлға Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханның ұлт тілі үшін жасаған күресі, сөзсаптамы, эпистолярлық мұрасы, тілдік тұлғасындағы ұлттық таным, публицистикалық шығармалары, астрономиялық терминдерінің уәждемесі мен ХХІ ғасырдағы тілтанымдық білімдер контексіндегі тарихи фонетиканың ғылыми жаңалықтары бүгінгі ғылыми таным мен жаңа ізденістер тұрғысынан зерттеп, сараптауға арналған