ХАБАРДА БОЛЫҢЫЗ
МЕКЕН-ЖАЙ
050010, АЛМАТЫ Қ., ҚҰРМАНҒАЗЫ КӨШ., 29