Қордабай Бақыт

Қордабай Бақыт, гуманитарлық ғылымдар магистрі, кіші ғылыми қызметкер.

1995 жылдың 9 қыркүйек айында Алматы қаласында дүниеге келген.

2012-2016 ж.ж. әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университетінің «Филология» мамандығы бойынша бакалаврын, 2016-2018 ж.ж. аталған университеттің «Лингвистика» мамандығы бойынша магистратурасын бітірген.

2017 ж. Утрехт университетінде (Утрехт  қ., Нидерланды) ғылыми іс-тәжірибеден өткен.

2018 ж. А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында кіші ғылыми қызметкер міндетін атқарады.

Ғылыми мақалаларының тізімі:

  1. Дипломатиялық дискурстың прагмалингвистикалық ерекшеліктері // Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана. Science and life of Kazakhstan. − 2018. − №3 (58). – 320-325 бб.
  2. Дипломатиялық дискурстағы дипломаттың сөйлеу ерекшеліктері // «Тіл, мәдениаралық қарым-қатынас және ұлттық сәйкестілік: болашаққа бағдар» «XХI Аханов оқулары» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясына (05.04.2018-06.04.2018) арналған жинақ. Алматы, 2018. – 28-30 бб.

 

 

0 Shares