Шормақова Арайлым Ботанқызы

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты Грамматика бөлімінің ғылыми қызметкері, PhD докторант

 • 1986 жылы 19 шілдеде Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Үлкен-Дихан ауылында дүниеге келді.
 • 1992-2003 жылдары Үлкен-Дихан орта мектебінде оқыды.
 • 2003 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің филология және әлем тілдері факультетіне оқуға түсіп, 2017 жылы қазақ филологиясы мамандығын үздік дипломмен бітірді.
 • 2004-2007 жж. ТРК 31-телеарна «Жақыныңа жәрдемдес» бағдарламасының сценарист редакторы болып,  Әлеуметтік «Демеу» журналының тілшісі болып қызмет атқарды
 • 2008-2009 жж. №117 ЖББМ қазақ тілі пәнінің мұғалімі қызметін атқарды.
 • 2011 жылы Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Магистратура және PhD докторантура институтына қабылданып, 2013 жылы гуманитарлық ғылымдар магистрі ғылыми дәрежесін алып шықты.
 • 2013 жылдан бастап А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты Грамматика бөлімінің кіші ғылыми қызметкері қызметін атқарады.
 • 2015 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті және «Ғылым ордасы» кешенінің базасындағы ғылыми-зерттеу институттарының бірлескен білім беру бағдарламаларының докторантурасына түсті.

  Мақалалары:

 • ХХ ғасыр басындағы қазақ тіліне қатысты зерттеулер (алғы сөзі мен түсініктерін жазып, баспаға дайындаушы). –  Алматы: Қазығұрт, 2013. –  640 б.
 • «Сапа» концептінің морфологиялық деңгейдегі тілдік көрініcі (ұжымдық еңбек) // Грамматикадағы дүниенің тілдік бейнесі. – Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2014 ж. – 354-386 б.
 • А.Байтұрсынұлының тілтанымдық мұрасы. – Алматы, Ел-Шежіре, 2018ж. (баспаға дайындаушы).
 • Жалпы білім берудегі қазақ тілінің жиілік сөздігі. – Алматы: Дәуір, 2016ж. – 1472 б.  (сөздікші құрастырушылардың бірі).
 • Шормақова А. Зар заман ақындарының «қала» өміріне көзқарастары // Ұлттық тәрбие. – № 2 (16). 2013 ж.– 96-99 б.
 • Шормақова А. Шырай категориясын жіктеудегі ерекшеліктер // Мұғалім-кz. – №6. – 24-27-б. – 2014 ж. – 4-5 б.
 • Шормақова А. Сапа категориясы туралы түсінік // Тілтаным. – №1. 2014 ж. – 67-70 б.
 • Шормақова А. Қазақ поэзиясындағы қала тақырыбы. // Магистратура және докторантура институтының еңбектері. –Алматы, 2013. – 37-39 б.
 • Шормақова А. Заттың түсін білдіретін сын есімдердің танымдық лингвистикадағы маңызы // Ғылымдағы ғұмыр: Ана тілі және түркі әлемі. Халқаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. –Алматы: «Елтаным» баспасы, 2014 ж. – 156-160 б.
 • Шормақова А. Қазақ тіліндегі туыстық атаулардың лингвомәдени маңызы // Тілтаным. –№3, 4. 2014ж. –137-141 б.
 • Шормақова А. Тыныс белгілердің тарихы жөнінде // Тілтаным. –№1, 2015ж. – 97-101 б.
 • Шормақова А. Пунктуациялық атаулар тарихы // Шинжиаң қоғамдық ғылыми журнал, Арнаулы сан. 2015ж.– 25-30 б.
 • Шормақова А. Қазақ тіліндегі өсімдік әлемінің зерттелуі // «А.Байтұрсынұлының ғылыми мұрасын зерттеп, жүйелеу, насихаттау» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2017. – 361-363 б.
 • Шормақова А. Жыраулар қолданысындағы өсімдік атауларының танымдық мәні // Доклады Казахской академии образования.– 2017. – №1-2. – 188-194 б.
 • Шормақова А. Кітап – құнды мұра //Ана тілі. 3-желтоқсан, 2015. – 1-2 б.
 • Шормақова А. Тілді үйретудің түрлі жолы бар // Ана тілі. 26-мамыр, 2016. 1-2 б.
 • Шормақова А. Тыныс белгілері әлі зерттей түсуді қажет етеді //Ана тілі. 10-тамыз, 2016. 1-3 б.
 • Шормақова А. Көркем дискурстағы концептілердің көрінісі (Ә.Кекілбаевтың «Бір шоқ жиде» повесі бойынша) // ПМУ хабаршысы, Филология сериясы. Арнайы шығарылым. – Павлодар, 2017ж (желтоқсан). – 473-485 б.
 • Шормақова А. Қазақ тіліндегі тобылғы атауының лингвомәдени семантикасы // «Филология мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория және пратика» IV Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдар жинағы. – Алматы, 2018 (қаңтар). – 326-329 б.
 • Қазақ тілін оқыту әдістемесі: алаш дәуірінен бүгінге дейін // Рухани жаңғыру – Алаштың асыл мұраты: тіл, жазу, мәдениет. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция матреиалдары. – Алматы, 2018. –154-157 б.
 • Жұбаева О., Шормақова А., Рамазанов Т. Ісләм Жарылғаповтың ұлттық терминологияның дамуына қосқан үлесі // Қарағанды, 2018.

 

0 Shares