Рамазанов Талғат Бекболатұлы

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты Грамматика бөлімінің ғылыми қызметкері, магистр

 • 1992 жылы 28 қыркүйекте Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Теңіз ауылында дүниеге келді. Ұлты  – қазақ.
 • 1999-2011 жылдар аралығында М. Әуезов атындағы орта мектепте оқыды.
 • 2011-2015 жж. Әл – Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін «қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығын бойынша бітірді.
 • 2015-5017 жж. Әл – Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қазақ тіл білімі кафедрасының магистранты. 6М020500 – Филология мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрі.
 • 2017 жылдың 1 қарашасынан бастап – А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының Грамматика бөлімінің ғылыми қызметкері.

Мақалалары:

 • Жұбаева О., Шормақова А., Рамазанов Т. Ісләм Жарылғаповтың ұлттық терминологияның дамуына қосқан үлесі // Қарағанды, 2018.
 • Рамазанов Т. Диалогтың қазақ тіл білімінде зерттелуі // «ФAРAБИ ӘЛЕМІ» aтты cтуденттер мен жac ғaлымдaрдың хaлықaрaлық ғылыми конференция мaтериaлдaры. Aлмaты, Қaзaқcтaн, 2016 жыл, 4-15 cәуір.   208-209
 • Рамазанов Т. Ақпараттық диалогтың прагматикасы // Қaзaқcтaн Реcпубликacы Ұлттық ғылым aкaдемияcының хaбaрлaры (Қоғaмдық және гумaнитaрлық ғылымдaр cерияcы). – 2(306). – Aлмaты, 2016 жыл, наурыз – сәуір. 346-351
 • Рамазанов Т. Гендерлік аспектідегі диалог // Профессор Талғат Сайрамбаевтың 80 жылдығына арналған «Қазіргі қазақ тілі өркениет бәсекесінде: зерттеу парадигмалары және оқытудың мобильді технологиялары» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік онлайн-конференциясы. – Aлмaты, 2017 жыл, 28-29 cәуір. 328-334
 • Рамазанов Т. Өзге тілді аудиторияға қазақ тілін меңгертуде мәтіндердің алатын орны // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал.Филология. Журналистика сериясы. №3(58) Астана,2018 115-117 Жүзбаева А.
 • Рамазанов Т. Ақпарат кеңістігіндегі диалог // «Рухани жаңғыру – Алаштың асыл мұраты: Тіл жазу, мәдениет» халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. –Алматы,2018жыл 230-234
 • Рамазанов Т. Диалог прагматикасының сипаты // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал.Филология. Журналистика сериясы. №4(60) Астана,2018 163-167
 • Рамазанов Т. Тіл үйретудегі диалогтік тілдесімнің орны // Филология ғылымдарының докторы, профессор Г.Б. Мәдиеваның ғылыми-педагогикалық қызметінің 35 жылдығына арналған «Филология мен шет тілдерін оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері: теория мен практика» атты IV Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдар жинағы.-Алматы, 26 қаңтар, 2018ж            189-194
0 Shares