Мурсал Айкерим

Қолданбалы лингвистика бөлімінің аға лаборант

Мурсал Айкерим 1987 жылы 03 қыркүйекте КХР Құттыби қаласында  дүниеге келді. Ұлты – қазақ.

  • 2008 жылы Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің Ақпараттану факультетіне оқуға түсіп, 2012 жылы
  • Ақпараттану мамандығын бітірді.
  • 2012-2013 жылдары «Жастар практикасы» бағдарламасы бойынша Салық басқармасында оператордың көмекшісі болып жұмыс істеді.
  • 2014-2018 жылдары Казпочта ЛЦЮГ іс жүргізу бөлімінде бас маман болып жұмыс іcтеді.
  • 2017 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен «Ғылым ордасы» кешенді базасындағы ғылыми-зерттеу институттарының бірлескен ғылыми кадрларды дайындау бойынша білім беру бағдарламасының магистратурасына оқуға түсті. А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының доцент С.Ш.Мадиевтың жетекшілігімен  «Күрделі етістіктер: лексикографиялау және автоматтандыру» атты диссертация тақырыбын алып ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуде.   
  • 2018 жылы А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институның Компьютерлік  лингвистика бөліміне аға лаборант қызметіне қабылданады.

Мақалалары:

  • Жаңабекова А., Мурсал  А. Күрделі етістіктер – қазақ тіліндегі біртұтас лексикалық бірлік / Материалы международной научно-теоретической конференции «цифровые технологии в языкознании: создание национального корпуса казахского языка», посвященной 80-летию профессора Жубанова Аскара Кудайбергенулы. – Алматы: институт Языкознания, 2017. – 385 стр.  ISBN 978-601-7293-57-4.  (173-177стр).
  • Сүйерқұл Б., Мурсал  А. Қазіргі қазақ тіліндегі  теонимдердің қатысуымен жасалған  күрделі  етістіктерді теолингвистикалық талдау (теолингвистикалық аспект) / Наука и жизнь Казахстана, апрель 2019 года.
  • Жаңабекова А., Мурсал. -а сал аналитикалық формантының функционалды мағыналары/ тіл таным 2018.
  • Жаңабекова А., Мурсал. -а кет аналитикалық формантының функционалды мағыналары/ тіл таным 2018.

 

0 Shares