Есептер – 2019

Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде дайындалған «Латынграфикалы жаңа ұлттық әліпби негізінде қазақ жазуын жаңғыртудың ғылыми-лингвистикалық базасын әзірлеу» атты жобасының 2019 жылғы есебі.
 

«Қазақ тілінің тіркесімдер сөздігі» жобасы (Қ-Ө)


ҚАЗАҚ ТІЛІ ЕМЛЕСІНІҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ


КИРИЛЛ ЖӘНЕ ЛАТЫН ГРАФИКАЛАРЫНДА КІРМЕ АРАБ-ПАРСЫ СӨЗДЕРІНІҢ СӨЗДІГІ


КИРИЛЛ ЖӘНЕ ЛАТЫН ГРАФИКАЛАРЫНДА ҚАЗАҚ ЕСКІ ЖАЗУ ЛЕКСИКАСЫНЫҢ СӨЗДІГІ


«Кирилл және латын графикаларында жаңа неологиялық сөздік әзірлеу» жобасы


«МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ САЯСАТЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУШЫ ОРГАНДАРҒА АРНАЛҒАН ӘЛІПБИ АУЫСТЫРУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ТІЛТАНЫМДЫҚ РЕФОРМАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ ТІЛДІК ЖАҒДАЯТ және ҚАУІПТЕРДІ <АҒЫЛ. RISK> БАСҚАРУ» жөніндегі ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА


KIRIL JÁNE LATYN GRAFIKALARYNDA QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY ÁKİMSHİLİK AÝMAQTYQ BİRLİKTER ATAÝLARYNYŃ PARALEL ANYQTAMALYǴY


«Жарыспалы сөздер сөздігі» жобасы (Қ-Ө)


Сүйерқұл Б. М., Сейдамат Ә.Қ. ТЕОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ҰҒЫМДАР СӨЗДІГІ  (кирилл және латын графикаларында)


КИРИЛЛ ЖӘНЕ ЛАТЫН ГРАФИКАЛАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ФИЗИКА-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АТАУЛАРЫНЫҢ ПАРАЛЛЕЛЬ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ


ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ОРФОГРАФИЯЛЫҚ СӨЗДІГІ


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТОПОНИМДЕРІ СӨЗДІГІ


КИРИЛЛ ЖӘНЕ ЛАТЫН ГРАФИКАСЫ НЕГІЗІНДЕГІ САЛАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ СӨЗДІК (ТІЛТАНЫМ ТЕРМИНДЕРІ)


АНТРОПОНИМДІК СӨЗДІК


ТОПОНИМДІК СӨЗДІК


КИРИЛЛ ЖӘНЕ ЛАТЫН ГРАФИКАСЫ НЕГІЗІНДЕГІ САЛАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ СӨЗДІК (ТІЛТАНЫМ ТЕРМИНДЕРІ)


ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ОРФОГРАФИЯЛЫҚ СӨЗДІГІ


АНТРОПОНИМДІК СӨЗДІК


ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ СӨЗДІК
(ТІЛТАНЫМ ТЕРМИНДЕРІ)


КИРИЛЛ ЖӘНЕ ЛАТЫН ГРАФИКАЛАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ФИЗИКА-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АТАУЛАРЫНЫҢ ПАРАЛЛЕЛЬ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ


ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ПУНКТУАЦИЯЛЫҚ АНЫҚТАҒЫШЫ


ҚАЗАҚ ОРФОЭПИЯСЫНЫҢ АНЫҚТАҒЫШЫ


ҚАЗАҚ ОРФОГРАФИЯСЫНЫҢ АНЫҚТАҒЫШЫ


КИРИЛЛ ЖӘНЕ ЛАТЫН ГРАФИКАЛАРЫНДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘКІМШІЛІК-АУМАҚТЫҚ БІРЛІКТЕР АТАУЛАРЫНЫҢ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ

0 Shares