Есептер (Архив)

Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде дайындалған “Латынграфикалы жаңа ұлттық әліпби негізінде қазақ жазуын жаңғыртудың ғылыми-лингвистикалық базасын әзірлеу” атты жобасының 2018 жылғы есебі.


ХХ ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ СӨЗДІКТЕР ЖӘНЕ ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШУ БАРЫСЫНДАҒЫ ҰСТАНЫМДАР (ТАРИХИ-РЕТРОСПЕКТИВТІ ТАЛДАУ)

ҚАЗАҚ ЖАЗУЫН ЛАТЫН ҚАРПІНЕ КӨШІРУДІҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

ҚАЗАҚ ГРАФЕМАЛАРЫНЫҢ ЖИІЛІК СӨЗДІГІ

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ОРФОЭПИЯЛЫҚ СӨЗДІГІНІҢ ПРОСПЕКТІСІ

«ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ТІРКЕСІМДЕР СӨЗДІГІ» ЖОБАСЫ (А-Қ)

«ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЖАРЫСПАЛЫ СӨЗДЕР СӨЗДІГІ» ЖОБАСЫ (А-Қ әріптері бойынша)

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЖАҢА ЛАТЫН ГРАФИКАЛЫ ҰЛТТЫҚ ӘЛІПБИІ БОЙЫНША ОРФОГРАФИЯЛАУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

ҚАЗАҚ ОРФОГРАФИЯСЫНЫҢ АНЫҚТАҒЫШЫ

Н. Уәлиев – МОНОГРАФИЯ (Графика. Орфография. Орфоэпия)

ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА (аналитическая справка)


Рухани жаңғыру – алаштың асыл мұраты: тіл, жазу, мәдениет. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары


Институттың қазақ жазуын латын графикасына көшіру бойынша жобалары шеңберіндегі зерттеу жұмысының есебі (2017 жыл)

0 Shares