Асқар Құдайбергенұлы Жұбанов

1937 – 2020


Бас ғылыми қызметкер, филология ғылымдарының докторы

Асқар Құдайбергенұлы Жұбанов 13 қарашада 1937 жылы Алматы қаласында қызметкер отбасында дүниеге келді. Ұлты – қазақ. Әкесі Құдайберген Қуанұлы Жұбанов – қазақ тілінің теориялық негізін қалаушы, тіл білімінің тұңғыш профессоры.

 • 1944 жылы Ақтөбе облысының Жұрын ауданындағы Жаңатұрмыс аулындағы бастауыш мектебіне оқуға барып, ол мектепте 4-сыныпқа дейін оқиды.
 • 1948-1949 оқу жылдары Алматы қаласындағы №18 қазақ орта мектеп-интернатында қайтадан 4-сыныпқа түсіп, екі жыл оқиды.
 • 1950 жылы Солтүстік Қазақстан облысының орталығы Петропавл (Қызылжар) қаласындағы №5 қазақ орта мектеп-интернатының 6-сыныбынан оқуын жалғастырып, 1955 жылы 10-сыныпты тамамдайды.
 • 1955-1960 жылдары Абай атындағы Қазақтың педагогикалық институтында оқып, оның физика-математика факультетін үздік бітіреді.
 • 1960-1961 жылдары Қазақтың Мемлекеттік ауылшаруашылық институтына жұмысқа орналасып, жоғары математика кафедрасының ассистен-мұғалімі қызметін атқарады.
 • 1961-1963 жылдары Кеңес Армиясы қатарында әскери борышын атқарады.
 • 1963-1967 жылдары Қазақтың Мемлекеттік ауылшаруашылық институтындағы жұмысын жалғастырып, жоғары математика кафедрасының ассистен-мұғалімі қызметін атқарады.
 • 1967-1970 жылдары Қазақ ССР Ғылым академиясы Тіл білімі институтының күндізгі бөлімінің аспиранты. Аспиранттық кезеңін Минск қаласындағы Шет тілдер институты жанында өткізеді.
 • 1970 жылдары Қазақ ССР Ғылым академиясы Тіл білімі институтында жаңадан ашылған «Статистика-лингвистикалық зерттеу және автоматтандыру» тобының кіші ғылыми қызметкері болып жұмысқа орналасады.
 • 1973 жылы физика-математика ғылымдарының кандидаты, филология ғылымдарының докторы Қ.Б. Бектаевтың ғылыми жетекшілігімен, академик І.Кеңесбаевтың ғылыми кеңесшілігімен орындалған «ЭЕМ көмегімен қазақ мәтінін статистикалық зерттеу» атты тақырыпта кандидаттық диссертацияны жоғары деңгейде қорғайды.
 • 1976 жылы Қазақ ССР ҒА Тіл білімі институтындағы «Статистика-лингвистикалық зерттеу және автоматтандыру» тобының аға ғылыми қызметкер дәрежесіне конкурс бойынша өтіп, ғылыми жұмысын жалғастырады.
 • 1976-1986 жылдары Қазақ ССР ҒА Тіл білімі институтының қоғамдық өміріне қызу қатынасып, Жергілікті комитеттің, Партия бюросының мүшелігіне қабылданып, оның хатшысының орынбасары және институттың Халықтық бақылау комитетінің төрағасы қызметтерін атқарады.
 • 1981-1985 жылдары «М.О. Әуезовтің толық шығармалар жинағы мәтінін ЭЕМ-ге енгізуге дайындау және сөзнұсқағыш-сөздіктерді құрастыру» атты Тіл білімі институтының жоспарлы ғылыми тақырыбына ғылыми жетекшілік етеді.
 • 1986-1990 жылдары «М. Әуезовтің 20 томдық шығармалары бойынша автоматтанған картотекалық қор жасау» атты ғылыми тақырыпқа жетекші етеді.
 • 1986 жылы СССР Ғылым академиясы Президиумының қаулысы бойынша оған «түркі тілдері» мамандығы бойынша «Аға ғылыми қызметкер» деген ғылыми атақ беріледі.
 • 1986 жылы Қазақ ССР Ғылым академиясы Тіл білімі институтының жетекші ғылыми қызметкері лауазымына тағайындалады.
 • 1991 жылы А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Қолданбалы лингвистика» бөлімінің меңгерушісі қызметіне тағайындалады.
 • 1991-1993 жылы «М. Әуезовтің шығармалары бойынша сөзформалар мен сөздердің жиілік сөздіктерін ЭЕМ арқылы құрастыру» атты тақырыпқа ғылыми жетекшілік етеді.
 • 2001 жылдан бастап әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультеттерінің магистранттары (Phd) мен студенттеріне математикалық және компьютерлік лингвистика пәндері бойынша дәріс береді.
 • 2002 жылы «Қазақ мәтіні мазмұнын формалдаудың негізгі ұстанымдары» атты тақырыпта докторлық диссертация қорғайды.
 • 2004 жылы  Жоғары аттестациялық комитеттің шешімі бойынша Тіл білімі мамандығы бойынша «Профессор» ғылыми атағын алды.
 • 2002 жылы А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтынындағы «Компьютерлік лингвистика» ғылыми тобының бас ғылыми қызметкері лауазымына тағайындалады.

Соңғы жылдары корпустық лингвистика саласымен айналысып, 2009-2011 жылдарға арналған «Мәдени құндылықтар ретіндегі қазақ тіліндегі мәтіндер корпусы және сөздіктердің «Тіл – қазына»  атты ұлттық компьютерлік қоры», 2012-2015 жж. «Қазақ тілінің аннотацияланған ұлттық корпусы», 2015-2017 жж. «Қазақ тілінің ұлттық корпусындағы метамәтіндік белгіленімдер ұстанымдары мен әзірлемесі» тақырыптарында ғылыми жетекшілік етті.

7 монографияның, 4 оқу құралының, 6 жиілік сөздік құрастырушыларының бірі, сондай-ақ 200-ге жуық ғылыми еңбектің авторы.

2016 жылы жарық көрген «Жалпы білім берудегі қазақ тілінің жиілік сөздігінің» ғылыми кеңесшісі.

А.Қ.Жұбановтың ғылыми жетекшілігімен 5 кандидаттық және 3 магистрлық диссертациялар қорғалды. (Қалыбеков Болат Ермекұлы «50 жылдардағы бастауыш сынып оқулықтарының лексикалық жүйесі мен морфологиялық құрылымының статистикасы (соңғы жылдардағы оқулықтармен салыстыра зерттеу»: филол. ғ. к. дисс. – Алматы, 2003.; Нұрлыбаев Нұржан Мәдірайұлы «Балаларға арналған мәтіндердегі жай сөйлемдер құрылымының лингвостатистикалық сипаты»: филол. ғ. к. дисс. – Алматы, 2010.; Абикеева Бақытжан Кеншінқызы «Қазіргі қазақ тіліндегі жай сөйлемдердің құрылымдық статистикалық модельдері»: филол. ғ. к. дисс. – Алматы, 2009.;).

Ғылыми жетістіктері:

1) «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» марапатталды (2013).

2) Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті Ғылыми кеңесінің 2017 жылғы «27» 11 шешімімен (№3 хаттама) Жұбанов Асқар Құдайбергенұлы «Жұбанов» медалімен марапатталады.

3) Құрмет грамотасы Мемлекеттік және қоғамдық қызметте сіңірген еңбегіңіз, елдің әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуына, халықтар арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға қосқан елеулі үлесіңіз үшін Сіз 2017 жылғы 5 желтоқсандағы Жарлық бойынша Қазақстан Республикасының Құрмет грамотасымен наградталдыңыз.

4) «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» марапатталды (2017).

5) «Еңбек ардагері» медалі (2018)

Ғылымыи мақалалары 

 1. Частотные словари и информационные характеристики языка//Тезисы докладов научно-теоретической конф. професс.-препод. состава Чимк. пед. инст. – Чимкент, 1967. – С. 107-108. (К.Б. Бектаев және т.б. бірге).
 2. Автоматизация некоторых лингвистических процессов // Вестник АН КазССР.– Алма-Ата, 1968. – С. 31-36. (А.В. Зубовпен бірге).
 3. К вопросу об автоматизации лингвистических исследований // Материалы первой научной конференции молодых ученых АН КазССР. – Алма-Ата: Наука, 1968. – С. 442-443.
 4. О некоторых путях вскрытия вероятностно-статистических закономерностей в современном казахском языке // Материалы Всесоюз. конф.: Статистическое и информационное изучение тюркских языков (СИИТЯ).– Алма-Ата, 1969. – С. 85-86.
 5. О частотности формообразовательных аффиксов существительных казахского языка // Материалы всесоюз. конф.: СИИТЯ.– Алма-Ата, 1969. – С. 50-51. (А. Ахабаев, С. Мырзабековпен бірге).
 6. Статистическа аффиксов имен прилогательных // Материалы Всесоюз. конф.: СИИТЯ.–Алма-Ата, 1969. – С. 47-50. (Р. Шойбековпен бірге).
 7. Структурно-статистическая модель описания грамматических категорий тюркских текстов // Материалы Всесоюз. науч. конф. Ч. І: Структурно-математические методы моделирования языка.– Киев, 1970. – С. 13-14. (Қ.Б. Бектаев, А. Ахабаев, С. Мырзабековпен бірге).
 8. Автоматическое построение частотных словарей (прямого и обратного) // Вестник АН КазССР.– Алма-Ата, 1970. – C. 48-53. (К.Б. Бектаев, А.В. Зубовпен бірге).
 9. Универсальная программа получения на ЭВМ «Минск-22» алфавитно-частотного списка сочетаемости графем // Материалы второй научной конференции молодых ученых АН КазССР.– Алма-Ата, 1970. – C. 512-513.
 10. Исследование статистической структуры тюркского текста // Материалы Всесоюз. конф.: Автоматическая переработка текста методами прикладной лингвистики. – Кишинев, 1971. – С.17-18. (А. Ахабаев, Қ.Б. Бектаевпен бірге).
 11. Информационное и статистическое изучение тюркских языков // Вестник АН КазССР.– Алма-Ата, 1971. – С. 82-84. (А.В. Зубов, С. Мырзабековпен бірге).
 12. Сөздік қорымыз қанша? // Білім және еңбек. – Алматы, 1971. – 14-15, 28-29-бб. (С. Мырзабековпен бірге).
 13. Математика және музыка. «Білім және еңбек». №3. –Алматы, 1972.
 14. 14. Вероятностные законы распределения классов слов казахского текста // Трудах VII Всесоюзной школы-семинара: «Автоматическое распознавание слуховых образов». – Алма-Ата,1973. – С.139-145. (Қ.Б. Бектаевпен бірге).
 15. 15. Становление статистического метода в казахском языкознании // Статистика казахского текста. – Алма-Ата: Наука, 1973. – 14-22.
 16. 16. Статистика лексико-морфологических форм прилагательных в романе М.Ауэзова «Абай жолы» («Путь Абая») // Статистика казахского текста. – Алма-Ата: Наука, 1973. – 231-248.
 17. 17. Индексация и кодирование текстовой информации для ввода в ЭВМ // Статистика казахского текста. – Алма-Ата: Наука, 1973. – 250-262. (Қ. Бектаевпен бірге).
 18. 18. Задача получения на ЭВМ частотных списков лингвистических единиц // Статистика казахского текста. – Алма-Ата: Наука, 1973. – 263-298.
 19. 19. Вероятностно-статистическое моделирование тюркских текстов // Статистика казахского текста. – Алма-Ата: Наука, 1973. – 299-328. (Қ.Б. Бектаевпен бірге).
 20. 20. О частотных списках графемно-фонемных сочетаний // Статистика казахского текста. – Алма Ата, – C. 612-629. (Қ.Б. Бектаевпен бірге).
 21. 21. Распределения частот появления сочетаний знаков в Орхоно-Енисейской письменности. // В кн. «Статистика казахского текста». – Алма-Ата: Наука, 1973. – 630-634. (Е. Агмановпен бірге).
 22. 22. Кибернетика и лингвистика // Материалы третьей научно-теоретической конференции молодых ученых АН КазССР. Ч. ІІ. – Алма-Ата: Наука, 1974. – 245-247.
 23. Информационно-статистическая типология тюркского текста // Советская тюркология и развитие тюркских языков в СССР // Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной тюркологической конференции. – Алма-Ата: Наука, 1976. – C. 305-307. (К.Б. Бектаев, Р.Г. Пиотровскиймен бірге).
 24. 24. Опыт реализации микрословарей для машинного перевода английских патентов по химии полимеров // Сб.: Проблемы машинного перевода. – Махачкала: Изд-во «Дагестанский университет», 1978. – С. 17-19. (Қ.Б. Бектаев және т.б. бірге).
 25. 25. К вопросу о графемной статистике казахского текста // Вопросы казахской фонетики и фонологии. – Алма-Ата: Наука, 1979. – 79-86.
 26. 26. О ходе подготовки к составлению словаря языка М.О. Ауэзова (функции ЭВМ)// Материалы научного семинара: «Статистическая оптимизация преподования языков и инженерная лингвистика». – Чимкент, – С. 193-195.
 27. Преобразование с помощью ЭВМ казахских текстов в фонетическую запись // Материалы семинара: «Статистическая оптимизация преподования языков и инженерная лингвистика». – Чимкент:,1980. – С. 317-318. (Ә. Жүнісбекпен бірге).
 28. Состояние и перспективы исследования тюркских языков с применением статистико-инженерных методов // Всесоюзная тюркологическая конференция, тезисы докладов и сообщений. – Ташкент: Изд-во «Фан» Узбекской ССР. – С. 119-121 (Қ.Б. Бектаев, С.А. Ризаевпен бірге).
 29. По каменистым тропам науки (проф. К.Б. Бектаеву 60 лет). В газете «Южный Казахстан». Чимкент (28.11.1980), 10 м/п стр. (О. Жәутыков, І. Кеңесбаевпен бірге).
 30. Желісті жол (проф. Қ.Б. Бектаев – 60 жаста). «Оңтүстік Қазақстан» газетінде. – Шымкент (28.11.1980), 10 м/бет. (О. Жәутыков, І. Кеңесбаевпен бірге).
 31. К вопросу о выделении ключевых слов научного текста // В сб.: Экспериментальный анализ устных и письменных текстов. – Минск, 1981. –С. 131-134.
 32. 32. Использование ЭВМ в авторской лексиографии // Тезисы докладов Всесоюзной конференции: Переработке текста методами инженерной лингвистики. – Минск, – С. 135-137. (Қ.Б. Бектаев және т.б. бірге).
 33. О частотных словарях трех стилей казахского языка // Вторая Всесоюзная конференция по созданию машинного фонда русского языка (тезисы докладов). – М., 1987. – С. 109-110.
 34. 34. Подготовка тюркоязычного текста для получения словоуказателя произведений индивидуального писателя на ЭВМ//Советская тюркология. – Баку, 1988. – С. 115-122.
 35. 35. О создании машинного фонда казахского языка // Материалы рабочего совещания: Машинные фонды языков народов СССР. – Тбилиси, – С. 16-17. (С.А. Ускомбаевпен бірге).
 36. 36. О проблеме создания машинного фонда тюркских языков // Mатериалы рабочего совещания: Машинные фонды языков народов СССР. –Таллин, – С. 4-5.
 37. Создание словарной базы данных обще- и межтюркских моносиллабов: к проблеме разработки машинного фонда тюркских языков // Третья Всесоюз. конф. по созданию машинного фонда русского языка. Ч. ІІ. – М., 1989. – С. 129-132. (Е.З. Кажибеков, С.А. Ускомбаевпен бірге).
 38. Количественный анализ высокочастотных местоймений казахского языка // Статистическая лексикография и учебный процесс. – Киев: КГПИИЯ, 1989. –С 63-65.
 39. 40. О лингвистических исследованиях с применением вероятностно-статистических методов в тюркских языках // Статистика казахского текста. Вып. ІІ. – Алматы: Ғылым, 1990. – 21-31. (А.Б. Белботаев, З.А. Сиразитдиновпен бірге).
 40. 41. Түркі тілдерінің машиналық қорын жасаудың алғышарттары // Статистика казахского текста. Вып. ІІ. – Алматы: Ғылым, 1990. – 31-42.
 41. 42. Текст лингвистикасы жайында // Статистика казахского текста. Вып. ІІ. – Алматы: Ғылым, 1990. – 118-125.
 42. 43. Автоматический анализ морфологии казахской словоформы // Статистика казахского текста. Выпуск ІІ. – Алматы: Ғылым, 1990. – 148-156. (С.А. Ускомбаевпен бірге).
 43. 44. Алгоритмизация задачи получения на ЭВМ фонетической транскрипции казахского текста// Тезисы докладов І Всесоюз. конф.: «Тюркская фонетика-90». – Алма-Ата, 1990. – С. 35-36. (С.А. Ускомбаевпен бірге).
 44. 45. Использование ЭВМ для выделения опорных слов текста // Тезисы докладов Всесоюзной конференции: Актуальные проблемы компьютерной лингвистики // Тартуский универ. – Тарту, 1990. – С. 49-50.
 45. 46. Автоматический отбор опорных слов текста в целях оптимизации обучения казахскому языку // Тезисы докладов Всесоюзной конференции: Использование ЭВМ в научной и учебной работе гуманитарных вузов. – Минск, 1990. – С. 67-68.
 46. 47. Алгоритмизация процедуры морфологического членения казахской словоформы // Тезисы докладов Всесоюзной конференции: Использование ЭВМ в научной и учебной работе гуманитарных вузов. – Минск, 1990. – С. 87-88. (С.А. Ускомбаевпен бірге).
 47. Формализация процедуры построения текстов естественного языка // Научные приборы и автоматизация научных исследований. – Алма-Ата: Ғылым, 1992. – C. 190-196. (А.В. Зубовпен бірге).
 48. Әуезов тілінің сөздіктерін жасау тәжірбиесі // Вестник КазГУ. Серия филологическая. – Алматы, 1997. №8. – C. 18-28. (С.М. Мырзабековпен бірге).
 49. Машиналық аударма // Қазақ тілі. Энциклопедия. IDK-TIPO. Қазақстан даму институты. – Алматы, 1998. – 268-269-бб.
 50. Математикалық тіл білімі // Қазақ тілі. Энциклопедия. IDK-TIPO. Қазақстан даму институты. – Алматы, 1998. – 267-б.
 51. Қолданбалы тіл білімі // Қазақ тілі. Энциклопедия. IDK-TIPO. Қазақстан даму институты. – Алматы, 1998. – 240-б.
 52. Проф. Қ. Жұбанов және қазақ тілін зерттеудің кейбір қолданбалы тәсілдері // Mатериалы республиканской научн. конф. «Жубановские чтения» – «Жұбанов тағылымы». – Ақтөбе, 1998. – 51-56-бб.
 53. Тіл теориясы кезек күттірмейтін мәселе // Жас Алаш, 15 желтоқсан 1998 жыл.
 54. 55. Қ. Жұбанов және қазақ мәтін мазмұнын статистикалық тәсілмен анықтау // Материалы республ. научно-теоретической конф., посвящен. 100-летию К. Жубанова: «Құдайберген Жұбанов және қазақ тіл білімі». – Алматы: Арыс, – 102-108-бб.
 55. Проф. Құдайберген Жұбановтың буын теориясы және оның компьютерлік лингвистикадағы орны // Материалы республ. научно-практической конф., посвящ. 100-летию К. Жубанова: Мемлекеттік тіл: терминология, ісқағаздары мен бұқаралық ақпарат құралдарының тілі. – Астана, 1999. – 298-305-бб.
 56. 57. Основные процедуры формализации содержания казахского текста // Материалы межвузовской научно-практической конференции (3-4 февраля 2000) «Актуальные проблемы теории и практики перевода в контексте современности». – Алматы, 2000. – 249-252.
 57. К проблеме семантической классификации знаменательных классов слов казахского языка // Известия МОиН РК НАН РК. – Алматы, 2001, №2. – C. 13-30 .
 58. 59. Статистическое исследование казахского текста на уровне абзацев // Тілтаным / Языкознание.– Алматы, 2001, №2. – 35-41.
 59. 60. Формальное описание словарной статьи автоматического словаря казахского языка (АСКЯ) // Тілтаным / Языкознание. – Алматы, 2002. №2. – 20-31.
 60. Основные принципы формализации содержания казахского текста. //Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Жұбанов тағылымы-V». – Актобе, 2002. – С. 40-42.
 61. Формальное описание структуры автоматического словаря казахского языка // Материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Жұбанов тағылымы-V». – Актобе, 2002. – С. 26-30.
 62. Инженерлік тіл білімінің кейбір мәселелері // Абай атындағы Алматы университетінің 75 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-теориялық және әдістемелік конференцияның материалдары. 16-17 мамыр, 2003 ж. – Алматы, 2003. – 25-28-бб. (Ж.Н. Кемеровамен бірге).
 63. Тіліміздің компьютерлік қорын жасау керек//Ана тілі, №45, 13 қараша, 2003, 6 комп.стр. (газеттің толық бір беті, 9 бетте).
 64. «Адам-компьютер-адам» жүйесіндегі табиғи тіл қызметінің ерекшеліктері. –ҚР ҰҒА-ның «Хабарлары». Тіл, әдебиет сериясы. Алматы: Ғылым, 2003. № 4. – 3-11-бб.
 65. Компьютерлік лингвистика және қазіргі қазақ тіл білімі. ҚР БҒМ А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. – Алматы, 2003. – № 3(11), шілде-тамыз-қыркүйек. – 28-36-бб.
 66. Қазақ тілінің компьютерлік – көп тармақты әрі терең автоматтандырылған тілдік жүйе // «Сәрсен Аманжолов және қазақ филологиясының өзекті мәселелері» атты С. Аманжоловтың туғанына 100 жыл толуына арналған Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 25 қараша. 2003 ж. – Алматы: Дайк-Пресс, 2004. – 430-438-бб.
 67. Абзац – мәтін құрылымының негізгі семантикалық компоненті. Хабаршы, Филология сериясы. №4 (76). – Алматы: Қазақ университеті, 2004. – 60-63-бб.
 68. Мәтіннің негізгі статикалық мазмұны және оның формалды сипаты // «Ахмет Байтұрсынұлы және қазақ филологиясының мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция. – Алматы: Арыс, 2004. – 172-178-бб.
 69. Тілді логикалық талдау бағытының кейбір мәселелері. «Қазақтың ұлттық әдеби тілі: бүгіні мен болашағы» атты акад. Р.Ғ. Сыздықтың 80 жас мерейтойына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференция. – Алматы: «Қазақ университеті», 2004 ж. Әл-Фараби атындағы ҚҰУ-дың ХАБАРШЫ, филология сериясы, №5 (77), –37-43-бб.
 70. Қолданбалы лингвистика пәні және оның негізгі бағыт-бағдары // «Академик Рәбиға Сыздық және қазақ тіл білімі мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. –Алматы: «Арыс» баспасы, 2004. – 179-183-бб.
 71. Қазақ мәтінінің ықтималды-статистикалық моделін құру – маңызды мәселе // «Академик Ә.Т. Қайдар және тіл білімінің мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция. – Алматы: Дайк-Пресс, 2004. – 579-586-бб.
 72. Мәтін абзацтарын заттық-логикалық мазмұн тұрғысынан зерттеу. ҚР БҒМ мен Ұлттық ғылым академиясының «Хабарлары». Тіл, әдебиет сериясы, №4(146), шілді–тамыз, 2004. – 21-28-бб.
 73. Қазақ мәтінін абзац деңгейінде зерттеудегі мазмұнға қатысты тірек сөздерді статистикалық жолмен анықтау // Жұбанов тағылымы –IV республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Ақтөбе, 2004. – 99-105-бб.
 74. Құдайберген Жұбанов және қазақ тіл біліміндегі cтатистикалық әдістің жетістіктері // Жұбанов тағылымы. VІ Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Ақтөбе, 2005. – 24-29-бб.
 75. Қазақ тілтанымындағы статистикалық әдістің орны // Жизнь языка и язык в жизни. – Алматы: Қазақ университеті, 2005. – 115-129-бб.
 76. Қазақ мәтінін автоматты түрде талдау мен жинақтаудың автоматты жүйелерін құру мәселесі // Академик Ш.Ш. Сарыбаев және тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005. – 693-699-бб.
 77. Құдайберген Жұбанов зерттеулеріндегі модельдеу әдісінің көрінісі // Тілтаным (Языкознание). А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. – Алматы, 2006, № 1. – 3-9-бб.
 78. Ғылыми-техникалық лексикография және арнаулы сөздіктер түрлері // Тілтаным (Языкознание). А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. – Алматы, 2006. № 2. – 146-153-бб.
 79. Лексикография саласындағы автоматтандыру тәсілі // Қазақ тіл біліміндегі функционалдық бағыт. Республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2006. – 158-164-бб.
 80. Ахмет Жұбанов зерттеулеріндегі қазақтың күй жанры мен домбыра музыкалық аспабы жайлы // «Ғасырлар пернесінің жыршысы». Академик, композитор А.Қ.Жұбановтың 100 жылдығына арналған республикалық ғылыми конференция материалдары. –Ақтөбе, 2006. – 43-49-бб.
 81. 82. Автоматтанған оқу жүйесінің негізгі ұстанымдары // Тілтаным (Языкознание). А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты.– Алматы, 2006. №4. – 186-191-бб.
 82. Оқу лексикографиясының ғылыми пән ретіндегі ерекшелігі // ҚР ҰҒА «Хабарлары», Филология сериясы. –Алматы, 2006. №5. – 20-25-бб.
 83. Қазақ тілінің картотекалық қорының «Тіл – қазына» атты компьютерлік базасы (баяндама) // Материалы 6-ого форума сотрудничества в области экономики, лингвистики и электронной среды в тюркском мире, организованный Киргизско-Турецким университетом им. Манаса и Центром Исследования Тюркской культуры (14-19 ноябрь 2006г. г.Бишкек/ Киргизстан). – Бишкек, 2006. – С. 115-120.
 84. Ахмет Жұбановтың ғылыми тілінің стилі хақында. Халықаралық ЮНЕСКО ұйымының шақыруымен ҚР Ақпарат және мәдениет министрлігінің қолдауымен ҚР-нің Ресми комиссиясының мүшесі ретінде Францияның астанасы Париж қаласында өткен академик Ахмет Жұбановтың 100 жылдығына арналған ғылым мен мәдениет саласының құрметті күндеріне қатысушылардың материалында. – Париж. 2006 жылдың 12-17 қазаны. 27-29-бб.
 85. Табиғи тілдің мәтін морфологиясын автоматты түрде талдау мәселесі // «Мемпекеттік тіл саясаты: терминология, аударматану, ресми құжат тілі» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2007. – 141-144-бб.
 86. Машиналық аударманың ғылыми бағыт ретіндегі даму кезеңдері // «Қазақ тілінің лексикология, лексикография, фольклортану мен көркем аударма мәселелері: қалыптасуы, дамуы мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2007. – 241-246-бб.
 87. Қазақ жазба мәтіндеріндегі графема қолданысының статистикасы. ҚР БҒМ мен Ұлттық ғылым академиясының «Хабарлары». Тіл, әдебиет сериясы, №5 (165), қыркүйек-қазан, 2007. – 28-32-бб. (Е. Жұбановамен бірге).
 88. Баспа ісін автоматтандыру әдісіндегі лингвистикалық аспектілер. І. Кеңесбаев, М. Балақаев, Ғ. Мұсабаевтың 100 жылдығына орай 2007 жылы қараша айының 17-18 күндері А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында өткен халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. «Қазақ тіл білімі мен түркітану мәселелері». – Алматы: Жібек жолы, 2007. – 357-360-бб.
 89. Қазақ тілінің «Тіл – қазына» атты ұлттық компьютерлік қорының мүмкіндіктері жайында // ҚР ҰҒА «Хабарлары», Филология сериясы. – Алматы, 2008. №2. – 19-23-бб.
 90. Есептеуіш лексикография – қазақ тіл білімінің жаңа ғылыми бағыты // Тілтаным (Языкознание). А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. – Алматы, 2008. №2. – 58-63-бб.
 91. Қазақ тілінің «Тіл – қазына» атты ұлттық компьютерлік қорын құрудың алғышарттары // «Профессор С.М. Исаев: Қазақ тіл білімі мен әдебиеттанудың теориялық және әдістемелік мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 9-10 маусым, 2008 жыл. –Алматы, 2008. – 12-19-бб.
 92. Жаңа ақпараттық технологияға көшу жағдайындағы қазақ лексикографиясы // ҚР ҰҒА «Хабарлары», Филология сериясы. – Алматы, 2008, №5. – 14-18-бб.
 93. Компьютер қазақ сөзін жатсынбайды // Ана тілі, №17, 30 сәуір-6 мамыр, 2009 жыл.
 94. Корпустық лингвистика – қазақ тіл білімінің жаңа бағыты // Тілтаным. Языкознание. ҚР БжҒМ А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, сәуір-мамыр-маусым. – Алматы, 2009, №2 (34). – 3-11-бб.
 95. Қазақ тілі мәтіндер корпусының компьютерлік базасын құрудың алғышарттары // ҚР ҰҒА-ның академигі, ф.ғ.д., проф. Р.С. Сыздықтың 85 жас мерейтойына орай өткізілген «Әдеби тіл және қазақ тілінің өміршеңдігі» атты ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. – Алматы, 2009. – 175-179-бб.
 96. Проф. Қ. Жұбанов зерттеулері – қолданбалы тіл білімінің жаңа саласына ғылыми бағыт-бағдар // Жұбанов тағылымы. VII халықаралық ғылыми конференция материалдары (Қазақ тілінің теориялық негізін қалаған лингвист, қоғам қайраткері, профессор Қ.Қ. Жұбановтың 110 жылдық және белгілі лингвист ғалым, профессор Е.Қ. Жұбановтың 80 жылдық мерейтойларына арналған). 1 т. – Ақтөбе. Қ. Жұбанов атындағы АқМУ РББ, 2009. – 28-31-бб.
 97. Проф. Қ. Жұбанов және қолданбалы тіл білімінің жаңа бағыты // Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері / Жауапты ред. С. Құлманов. – Алматы: «Кие» лингвоелтану инновациялық орталығы», 2009. – 27-32-бб.
 98. Проф. Қ. Жұбанов және қолданбалы тіл біліміндегі формалды модельдер // Қ.Жұбанов тағылымы: ғылыми сабақтастық және жаңа бағыттар: республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарына арналған мақалалар жинағы. – Алматы: Ан-Арыс, 2009. –70-76-бб.
 99. Қазақ лексикографиясының «Тіл – қазына» атты электрондық базасы жайында // Электрондық-ақпараттық кеңістіктегі қазақ тілі: терминология және тіл мәдениеті. ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің Тіл комитеті мен ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ұйымдастырған республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Астана, 2009.
 100. Қазақ әдеби тілінің электрондық корпусын түзудің теориялық бастаулары // Тіл және мәдениет: тілдің антропоөзектік парадигмасы. Профессор Ж.А. Манкееваның 60 жас мерейтойына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. – Алматы: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2010. – 191-197-бб.
 101. Мәтінді автоматты өңдеу жүйесінің құрылымы жайында // Түркі тілдерінің грамматикасы: қазіргі ахуалы мен болашағы. ҚазКСР ҒА академигі Нығмет Тінәліұлы Сауранбаевтың туғанына 100 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. –Алматы: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2010. – 159-166-бб.
 102. Мәтінді автоматты өңдеу жүйесіндегі лингвистикалық ақпарат базасы // Қазіргі грамматикалық зерттеулердің негізгі бағыттары. ҚазКСР ҒА корр.-мүшесі Ахмеди Ысқақұлы Ысқақовтың туғанына 100 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2010.
 103. Мәтіндер корпусын түзудің теориялық және практикалық мәселелері жайында // «Казахский язык в контексте языковой политики стран Евразийского континента» атты халықаралық симпозиум материалдары. – Көкшетау: Ш. Уәлихан атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті, 2010.
 104. Қазақ тілінің автоматтанған базасын құру – заман талабы // www.mtdi.kz.
 105. Ұлттық филологиямыздың тарихында алғаш профессор атағы берілген Құдайберген Қуанұлы Жұбановтың тағдыры жайында // Эпос тілін зерттеудің өзекті мәселелері. Көрнекті фольклортанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Есет Құдайбергенұлы Жұбановтың туғанына 80 жыл толуына арналған халықаралық дөңгелек үстел материалдары. – Алматы, 2011. – 49-58-бб.
 106. Тұңғыш профессор тағдыры // ALASH, №6, маусым, 2011. – 4-7-бб.
 107. Қазақ сөзінің «Тіл – қазынасы» // Болашақ. №18(81). – 8 маусым, 2011.
 108. Тәуелсіздік құндылықтарының бірі ретіндегі қазақ тілінің мәтіндер корпусын жасаудың теориялық негіздері // Мемлекеттік тіл – тәуелсіздік кепілі. – Алматы: Дайк-Пресс, 2011.– 45-81-бб.
 109. «Тіл – қазына» компьютерлік базасы – Тәуелсіздік Қазақстан жағдайындағы ұлттық терминқор қалыптастырудың негізі // Тәуелсіздік Қазақстан: Қазақ тілінің қоғамдық-әлеуметтік қызметі. – Алматы: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, «Нұр-Принт-75», 2011. – 207-237-бб.
 110. Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ қолданбалы лингвистикасы және «Тіл – қазына» атты компьютерлік қор // Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ тіл білімі. – Алматы: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, «Қазақ энциклопедиясы», 2011.  –165-195-бб.
 111. Мемлекеттік тілдегі ұлттық «Тіл – қазына» деректер базасының теориялық негіздері // Мемлекеттік тіл – ұлттық бірегейліктің негізі. – Алматы: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, «Қазақ энциклопедиясы», 2011. – 291-318-бб.
 112. Қазақ лексикографиясының «Тіл – қазына» атты электрондық базасы жайында // Қазақ тілінің тарихы мен түркітану мәселелері /Жауапты редактор ф.ғ.д., профессор М. Малбақов. – Алматы: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2011. – 225-228-бб.
 113. Қазақ тілі корпусындағы зат есім сөздерге лексика-морфологиялық деңгейдегі белгіленім қою бағдарламасы // Қазақ тілінің тарихы мен түркітану мәселелері /Жауапты редактор ф.ғ.д., профессор М. Малбақов. –Алматы: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2011. – 228-233-бб.
 114. А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында 50 жылда қалыптасқан қазақ тілінің жаңа ғылыми-инновациялық қолданбалы саласы жайында // «Тіл білімі институты: 50 жыл» /А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының 50 жылдығына арналған жинақ. – Алматы, 2011. – 19-б.
 115. Түркі тілдерінің көпаспектілі компьютерлік қорын құру қажет // А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының 50 жылдығына арналған «Қазақ тіл білімі: тарих, тәжірибе, болашақ» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2011. – 10-б.
 116. Қазақ тілінің аннотацияланған мәтіндер корпусындағы етістік сөздерге лексика-морфологиялық белгі-код қоюдың (белгіленім) алғышарттары. – Алматы, 2012. – Тілтаным. № 1. – 18-25-бб.
 117. Семантические классы существительных использованных в модели порождения казахского текста // «ХХІ ғасыр ғылымы және білім берудегі жаңа ізденістер» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. – Шымкент, 2012. – 112-119-бб.
 118. Қазақ тіліндегі аннотацияланған мәтіндер корпусындағы сын есімдердің лексика-морфологиялық құрылымына белгі-код қою бағдарламасы // «Қ. Есенов және қазақ грамматикасының өзекті мәселелері» атты халықаралық дөңгелек үстел материалдары. – Алматы, 2012. – 41-49-бб.
 119. Тұрақты сөз тіркестерін кодтау және модельдеу мәселелері «Жоғары оқу орнында жастарға заманауи білім мен тәрбие берудің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. – Шымент, 2012. – 261-264-бб.
 1. Мәтіндер корпусы – лингвистер үшін аса күшті ақпараттық ресурс //«Фонетика ғылымдарының өзекті мәселелері: даму көздері мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2012. – 186-193-бб.
 2. Қазақ тілінің мәтіндер корпусы – қазақ тілін зерттеудің жаңа (парадигмасы) үлгісі // Тілтаным. – Алматы, 2013. № 3.
 3. «Қазақ әдеби тілінің жиілік сөздігін» құрастырудың теориялық негіздері // Тілтаным. – Алматы, 2013. № 2.
 4. Национальный компьютерный фонд казахского языка – «Тіл–қазына» // «Актуальные проблемы диалектологии языков народов России // ХІІІ международная конференция, посвященная 70-летию известного венгерского тюрколога, башкироведа, этнографа, фольклориста, дипломата Иожефа Тормы. – Уфа, 2013. – С. 191-195.
 5. Қазақ тілінің мәтіндер корпусы – қазақ тілін зерттеудің жаңа (парадигмасы) үлгісі // «Актуальные проблемы диалектологии языков народов России // ХІІІ международная конференция, посвященная 70-летию известного венгерского тюрколога, башкироведа, этнографа, фольклориста, дипломата Иожефа Тормы. – Уфа, 2013. – 196-199-бб. (С.Ш. Мадиевпен бірге).
 6. Филологтар қауымдастығы мен корпустық лингвистика орталығын құру – қазақ тілінің ұлттық корпусын жасаудың алғышарты // «Түркі тілдерін компьютерлік өңдеу» атты І халықаралық конференция материалдары. – Астана, 2013. 3-4 қазан, 60-69-бб. (А. Жаңабекова, С. Құлмановпен бірге).
 7. Казахская компьютерная лингвистика в период независимости Республики Казахстан // Сборник: «Проблемы современной прикладной лингвистики» (ответственный – А.В. Зубов). – Минск: МГЛУ, 2013. декабря. – С. 23-30 (А. Кабетеновпен бірге).
 8. Ұлы дала тұлғалары топтамасымен жарық көретін «Профессор Құдайберген Жұбанов» атты кітап хақында // «Жұбанов тағылымы – 8: Қазақстан түркі өркениеті мен тарихы тоғысында» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Ақтөбе, Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті, 2013, 4-5 наурыз(М. Малбақовпен, С. Құлмановпен бірге).
 9. О концепции по созданию национального корпуса казахского языка (НККЯ) // Материалы международной научно-практической конференции «Контрастивные исследования и прикладная лингвистика». – Минск, 2014. (А. Фазылжановамен бірге).
 10. Принципы автоматизации морфологической разметки текстов Национального корпуса казахского языка (НККЯ) // Материалы международной научно-практической конференции «Контрастивные исследования и прикладная лингвистика». – Минск, 2014.
 11. Қазақ әдеби тілінің жиілік сөздігі бойынша сөз таптарының ықтималдық моделін құру // Тілтаным. – 2014. – № 1 (53). – 16-19-бб.
 12. Қазақ әдеби тілінің жиілік сөздігі бірліктерінің статистикалық арақатынасы // «Ғылымдағы ғұмыр: Ана тілі және түркі әлемі» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2014.
 13. Тіл біліміндегі жаңа бағыттардың проф. Құдайберген Жұбановтың еңбектеріндегі көрінісі // «Жұбанов тағылымы – 8: Қазақстан түркі өркениеті мен тарихы тоғысынды» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Ақтөбе, 2014.
 14. Академик Рәбиға Сыздық – тұңғыш жұбановтанушы // «Түркітану мен қазақ филологиясының дамуы: ғылыми мұра және ғалым феномені» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2014.
 15. Принципы автоматизации морфологической разметки текстов Национального корпуса казахского языка (НККЯ) // «Международная научно-практическая конференция «Контрастивные исследования и прикладная лингвистика». Минский государственный лингвистическом университет. – Минск, 2015.
 16. О концепции по созданию национального корпуса казахского языка (НККЯ) // «Международная научно-практическая конференция «Контрастивные исследования и прикладная лингвистика», Минский государственный лингвистическом университет. – Минск, 2015 (А. Фазылжановамен бірге).
 17. Қазақ тілінің ұлттық корпусының коммуникативтілік пен тұтастырушылық мүмкіндіктерін арттыру жайында // «Х Всероссийский съезд востоковедов с международным участием «Россия и Восток: взаимодействие стран и народов», 6-9 октября 2015 г., г. Уфе, Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН. – Уфа, 2015.
 18. Мәдени құндылықтар ретіндегі қазақ тілінің мәтіндер корпусы және метабелгіленім үдерісі // «Х Всероссийский съезд востоковедов с международным участием «Россия и Восток: взаимодействие стран и народов», 6-9 октября 2015 г., г. Уфе. Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН. – Уфа, 2015.
 19. Қазақ тілінің ұлттық корпусындағы автоматтанған лексикографиялық базасының кейбір теориялық мәселелері // ҚР БжҒМ ҒК А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында 2015 жылы 29 мамырда лексикограф-ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Институт директоры Мырзаберген Малбақовтың 60 жылдық мерейтойына арналған «Қазақ лексикографиясы: тарихы, тәжірибесі, болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция жинағында. – Алматы, 2015. – 45-50-бб.
 20. Тіл мен мәдениеттің лексика-фразеологиялық жүйесін қазақ тілінің ұлттық корпусы негізінде кешенді зерттеу // ҚР БҒМ ҒК А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында 2015 жылы 29 мамырда лексикограф-ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Институт директоры Мырзаберген Малбақовтың 60 жыл мерейтойына арналған «Қазақ лексикографиясы: тарихы, тәжірибесі, болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция жинағында. – Алматы, 2015. – 177-181-бб.
 21. Қазақ тілінің ұлттық корпусы және метабелгіленім мәселесі (Национальный корпус казахского языка и проблемы метаразметки) // Тілтаным. – Алматы, 2015. №1.
 22. Мәтін тізбесіне мән беретін кез келді… – «Ана тілі» газеті, 14-мамыр, 2015 ж. (А. Жаңабековамен бірге).
 23. Этномәдениеттік семантика белгіленімі «Қазақ тілінің ұлттық корпусында» ескерілуі қажет // «Академик Ө. Айтбайұлы және мемлекеттік тіл мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2016. 22 сәуір. –344-348-бб.
 24. Қазақ тілінің ұлттық корпусы – қуатты ақпараттық ресурс //Актуальные проблемы диалектологии языков народов России. XVI Всероссийская конференция//Материалы ХVI Всероссийской конференции (с международным участием). – Уфа, 1-4 июня 2016 г. – 157-161-бб.
 25. Қазақ тілінің ұлттық корпусы және метабелгіленім мәселесі. – Алматы, 2016. №1.
 26. Жұбанов А., Жаңабекова А.Қазақ жазба мәтіндеріндегі әріп қолданысының статистикасы// Қазақстан ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми-көпшілік журнал (ЖАК). – Астана, 2017.
 27. Жұбанов А., Жаңабекова А., Тоқмырзаев Д. Ұлттық қазақ әліпбиін пернетақтада орналастырудың статистикалық негіздері //«Тілтаным» журналы. – 2018. – №1.
 28. Жұбанов А., Жаңабекова А., Тоқмырзаев Д. Қазақ тілі әріптері мен әріп тіркестерінің жиіліктерін анықтау латын әліпбиіне көшуде өз септігін тигізеді «Латын әліпбиі – әлем Қазақтарының рухани тұтастығының негізі» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары Алматы, 2018 ж. 5-25 бб.

Ғылыми еңбектері:

1) Статистическое исследование казахского текста с применением ЭВМ (на материале романа М. Ауэзова «Абай жолы»): Автореф. дисс. канд. фил.наук. – Алма-Ата, 1973. – 37 с.

2) Куманша-қазақша жиілік сөздік. – Алматы: Ғылым, 1978. – 217 б. (А.Қ. Құрышжанов., А.Б. Белботаевпен бірге).

3) К вопросу о графемной статистике казахского текста // Вопросы казахской фонетики и фонологии. – Алма-Ата: Наука, 1979. – C. 79-86.

4) М. Әуезовтің «Абай жолы» романының жиілік сөздігі. – Алматы: Ғылым, 1979.  – 336 б. (Қ.Б. Бектаев, С. Мырзабеков, А.Б. Белботаевпен бірге).

5) Квантитативная структура казахского текста. – Алма-Ата: Наука, 1987. – 147 с.

6)  М.О. Әуезовтің 20 томдық шығармалар текстерінің жиілік сөздіктері. – Алматы-Түркістан, 1995. – 346 б. (Қ.Б. Бектаев, С. Мырзабеков, А. Белботаевпен бірге).

7) Тіл жиілік сөздігі. Абай. Энциклопедия. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, «Атамұра» баспасы, 1995. – 720 бет.

8) Основные принципы формализации содержания казахского текста. – Алматы, 2002. – 250 с.

9) Основные принципы формализации содержания казахского текста: Автореф. дис. на соиск. д.ф.н. – Алматы, 2002. – 57 c.

10) Қолданбалы лингвистика: қазақ тілінің статистикасы. Оқу құралы. –Алматы: Қазақ университеті, 2004. – 209 бет (13,06 б/т).

11) Қолданбалы лингвистика: формалды модельдер. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2006. – 280 бет.

12) Компьютерлік лингвистикаға кіріспе. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 204 бет.

13) Қолданбалы лингвистика: формалды модельдер. Оқу құралы. – 2-басылым. – Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 280 бет.

14) Қолданбалы лингвистика: қазақ тілінің статистикасы. Оқу құралы. – 2-басылым. –Алматы: Қазақ университеті», 2004.– 209 бет (13,06 б/т).

15) Қолданбалы тіл білімінің мәселелері//Вопросы прикладного языкознания. ­– Алматы: «Арыс» баспасы, 2008. – 640 бет.

16) Қазақ сөзінің «Тіл – қазына» деректер базасы және оның теориялық негіздері. База данных «Тіл – қазына» казахского слова и ее теоретические основы. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2009. – 304 бет.

17) Қолданбалы лингвистика: қазақ тілінің статистикасы // Монография.  – Алматы, 2013. – 209-б.

18)  Компьютерлік лингвистикаға кіріспе // Монография. – Алматы, 2013. – 204-б.

19) Жұбанов А., Жаңабекова А., Б.Д. Карбозова, А.Қ. Қожахметова Қазақ тілінің жиілік сөздігі. –Алматы. «Қазақ тілі» баспасы, 2016. – 792 бет.

20) Жалпы білім берудегі қазақ тілінің жиілік сөздігі (қосалқы автор) – Алматы: – Дәуір, 2016, 1472 б.

21) Жұбанов А.Қ., Жаңабекова А.Ә. Корпустық лингвистика / Оқу құралы. – Алматы. «Қазақ тілі» баспасы, 2017. – 336 бет.

22) Қазақ сөзформа құрылымының жиілік сөздіктері. Алматы, 2018 ж., 418 б.

23) Жұбанов А. Жаңабекова А. Қазақ жазуын латын қарпіне көшірудің статистикалық негіздері. Алматы, 2018 ж., 115 б.

 

Соңғы жылдары корпустық лингвистика саласымен айналысып, 2009-2011 жылдарға арналған «Мәдени құндылықтар ретіндегі қазақ тіліндегі мәтіндер корпусы және сөздіктердің «Тіл – қазына»  атты ұлттық компьютерлік қоры», 2012-2015 жж. «Қазақ тілінің аннотацияланған ұлттық корпусы», 2015-2017 жж. «Қазақ тілінің ұлттық корпусындағы метамәтіндік белгіленімдер ұстанымдары мен әзірлемесі»   тақырыптарында ғылыми жетекшілік етті.

7 монографияның, 4 оқу құралының, 6 жиілік сөздік құрастырушыларының бірі, сондай-ақ 200-ге жуық ғылыми еңбектің авторы.

2016 жылы жарық көрген «Жалпы білім берудегі қазақ тілінің жиілік сөздігінің» ғылыми кеңесшісі.

А.Қ.Жұбановтың ғылыми жетекшілігімен 5 кандидаттық және 3 магистрлық диссертациялар қорғалды. (Қалыбеков Болат Ермекұлы «50 жылдардағы бастауыш сынып оқулықтарының лексикалық жүйесі мен морфологиялық құрылымының статистикасы (соңғы жылдардағы оқулықтармен салыстыра зерттеу»: филол. ғ. к. дисс. – Алматы, 2003.; Нұрлыбаев Нұржан Мәдірайұлы «Балаларға арналған мәтіндердегі жай сөйлемдер құрылымының лингвостатистикалық сипаты»: филол. ғ. к. дисс. – Алматы, 2010.; Абикеева Бақытжан Кеншінқызы «Қазіргі қазақ тіліндегі жай сөйлемдердің құрылымдық статистикалық модельдері»: филол. ғ. к. дисс. – Алматы, 2009.;).

 

 

0 Shares